ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Dřevěnice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Dřevěnice
(4) Adresa:
Dřevěnice 56
50713 Dřevěnice
(5) Bankovní spojení:
2914576339/0800
(CZ30 0800 0000 0029 1457 6339)
(6) IČ: Nápověda
00578321
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
573337
   Zkratka subjektu:
Drevenice
(4) Email:
ou.drevenice@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.drevenice.org/obecni-urad/povinne-informace/
[řešení životních situací]
http://www.drevenice.org/obecni-urad/e-podatelna/
[podatelna]
http://www.drevenice.org/obec/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420601395386
[mobilní]
+420721231094
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 15:00 - 18:00
Středa: 15:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 18.02.2014 13:48:12
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English