ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Podůlší

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Podůlší
(4) Adresa sídla:
Podůlší 90
50601 Podůlší
(4) Doručovací adresa:
Podůlší 90
506 0 Jičín 1
(5) Bankovní spojení:
5624541/0100
(CZ15 0100 0000 0000 0562 4541)
(6) IČ: Nápověda
00271977
(7) DIČ: Nápověda
CZ00271977
    Kód obce:
573345
   Zkratka subjektu:
Podulsi
(4) Email:
zalsky@moa-jc.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.podulsi.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420603450380
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 19:00
  19:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:08:01
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English