ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Bukvice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Bukvice
(4) Adresa sídla:
Bukvice 27
50601 Bukvice
(4) Doručovací adresa:
Bukvice 28
50601 Jičín 1
(5) Bankovní spojení:
22723541/0100
(CZ67 0100 0000 0000 2272 3541)
(6) IČ: Nápověda
00578274
(7) DIČ: Nápověda
CZ00578274
    Kód obce:
573353
   Zkratka subjektu:
Bukvice
(4) Email:
bukvice@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecbukvice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420493594277
[stolní]
+420606693974
[mobilní]
+420607969822
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 17:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 16.03.2016 10:11:52
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English