ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC LITOBOŘ

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC LITOBOŘ
(4) Adresa:
Litoboř 14
55205 Litoboř
(5) Bankovní spojení:
29826551/0100
(CZ19 0100 0000 0000 2982 6551)
(6) IČ: Nápověda
00654027
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
573388
   Zkratka subjektu:
Litobor
(4) Email:
litobor@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.litobor.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420736633199
[mobilní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:46:13
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English