ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Samšina

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Samšina
(4) Adresa:
Samšina 54
50601 Samšina
(5) Bankovní spojení:
8227541/0100
(CZ74 0100 0000 0000 0822 7541)
(6) IČ: Nápověda
00272078
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
573442
   Zkratka subjektu:
Samsina
(4) Email:
obecsamsina@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.samsina.nasweb.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
+420493572101
[stolní]
+420724181920
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:00 - 19:00
Pátek: 17:00 - 18:00
 
garant dat: adm_Samsina@czp, poslední úprava: 21.12.2015 10:41:08
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English