ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Slatiny

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Slatiny
(4) Adresa:
Slatiny 19
50601 Slatiny
(5) Bankovní spojení:
7427541/0100
(CZ17 0100 0000 0000 0742 7541)
(6) IČ: Nápověda
00272094
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
573469
   Zkratka subjektu:
SLATINY
(4) Email:
ou@slatiny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.slatiny.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420732819929
[mobilní]
+420493555030
[stolní]
+420493555030
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 14:00
Úterý: 08:00 - 14:00
Středa: 08:00 - 14:00
  18:00 - 19:00
 
garant dat: ADM_SLATINY@czp, poslední úprava: 25.01.2019 06:33:52
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English