ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Sobčice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Sobčice
(4) Adresa sídla:
Sobčice 25
50801 Sobčice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1165194389/0800
(CZ81 0800 0000 0011 6519 4389)
(6) IČ: Nápověda
00272108
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
573477
   Zkratka subjektu:
Sobcice
(4) Email:
ou@sobcice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.sobcice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
724180458
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 17:00 - 19:00
 
garant dat: pbaresova3@czp, poslední úprava: 12.02.2020 10:42:26
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English