ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Stará Paka

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Stará Paka
(4) Adresa sídla:
Revoluční 180
50791 Stará Paka
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1160437329/0800
(CZ91 0800 0000 0011 6043 7329)
(6) IČ: Nápověda
00272132
(7) DIČ: Nápověda
CZ 00272132
    Kód obce:
573507
   Zkratka subjektu:
StaraPaka
(4) Email:
ou@starapaka.cz
[oficiální]
e-podatelna@starapaka.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.starapaka.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420605250827
[mobilní]
+420493798287
[fax]
+420493798282
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 14:30
Středa: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 14:30
Pátek: 07:00 - 14:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:14:37
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English