ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Staré Smrkovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Staré Smrkovice
(4) Adresa:
Staré Smrkovice 90
50801 Staré Smrkovice
(5) Bankovní spojení:
1096112369/0800
(CZ69 0800 0000 0010 9611 2369)
11127541/0100
(CZ26 0100 0000 0000 1112 7541)
(6) IČ: Nápověda
00035513
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
573523
   Zkratka subjektu:
StrSmrkvce
(4) Email:
staresmrkovice@cbox.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.podchlumi.cz/staresmrkovice/index.php?nid=420&lid=CZ&oid=456
[podatelna]
http://www.podchlumi.cz/staresmrkovice
[oficiální]
(4) Telefon:
+420493592129
[stolní]
+420602426496
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 16:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:45:41
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English