ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Třebnouševes

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Třebnouševes
(4) Adresa sídla:
Třebnouševes 80
50801 Třebnouševes
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
10220541/0100
(CZ18 0100 0000 0000 1022 0541)
(6) IČ: Nápověda
00272221
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
573612
   Zkratka subjektu:
Trbnuseves
(4) Email:
outrebnouseves@cbox.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.podchlumi.cz/trebnouseves
[oficiální]
(4) Telefon:
+420493696613
[stolní]
+420724184219
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 18:00 - 20:00
  19:00 - 21:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:45:48
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English