ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC HVOZDNICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC HVOZDNICE
(4) Adresa sídla:
Hvozdnice 51
50327 Hvozdnice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1080843319/0800
(CZ63 0800 0000 0010 8084 3319)
(6) IČ: Nápověda
45978662
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
573621
   Zkratka subjektu:
Hvozdnice
(4) Email:
obec@hvozdnice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.hvozdnice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420495585556
[stolní]
+420724182793
[mobilní]
+420602116042
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 17:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 21.11.2012 19:00:15
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English