ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Úbislavice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Úbislavice
(4) Adresa sídla:
Úbislavice 53
50792 Úbislavice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1160439359/0800
(CZ86 0800 0000 0011 6043 9359)
(6) IČ: Nápověda
00272264
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
573655
   Zkratka subjektu:
Ubislavice
(4) Email:
urad@ubislavice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.ubislavice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420493796122
[stolní]
+420493796122
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 15:00 - 18:00
Středa: 15:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 04.04.2012 15:00:12
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English