ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC KOBYLICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC KOBYLICE
(4) Adresa sídla:
Kobylice 41
50401 Kobylice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1080834359/0800
(CZ65 0800 0000 0010 8083 4359)
(6) IČ: Nápověda
44444371
(7) DIČ: Nápověda
CZ0044444371
    Kód obce:
573710
   Zkratka subjektu:
Kobylice
(4) Email:
kobylice@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.novobydzovsko.cz/kobylice
[oficiální]
http://www.novobydzovsko.cz/kobylice
[podatelna]
(4) Telefon:
+420495441881
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:30
Úterý: 08:00 - 14:30
Středa: 08:00 - 14:30
Čtvrtek: 08:00 - 14:30
Pátek: 08:00 - 14:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:08:49
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English