ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Veliš

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Veliš
(4) Adresa sídla:
Veliš 4
50721 Veliš
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
165709165/0300
(CZ97 0300 0000 0001 6570 9165)
(6) IČ: Nápověda
00272337
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
573728
   Zkratka subjektu:
VelisJi
(4) Email:
obecvelis@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.velis.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420728835709
[mobilní]
+420493539662
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 15:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 27.08.2013 15:15:09
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English