ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC VIDOCHOV

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC VIDOCHOV
(4) Adresa sídla:
Vidochov 94
50901 Vidochov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1160642349/0800
(CZ50 0800 0000 0011 6064 2349)
(6) IČ: Nápověda
00272345
(7) DIČ: Nápověda
CZ00272345
    Kód obce:
573736
   Zkratka subjektu:
Vidochov
(4) Email:
obec.vidochov@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.vidochov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420493722944
[stolní]
+420493722944
[fax]
+420724179745
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:30 - 20:00
Středa: 18:30 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:27:15
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English