ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC ZDECHOVICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC ZDECHOVICE
(4) Adresa sídla:
Zdechovice 7
50401 Zdechovice
(4) Doručovací adresa:
Zdechovice 25
50401 Nový Bydžov
(5) Bankovní spojení:
1080790309/0800
(CZ98 0800 0000 0010 8079 0309)
(6) IČ: Nápověda
44444362
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
573744
   Zkratka subjektu:
Zdechovice
(4) Email:
obec.zdechovice@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-zdechovice.cz/
[oficiální]
http://www.obec-zdechovice.cz/
[podatelna]
(4) Telefon:
+420725081342
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 17:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 03.12.2014 11:45:13
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English