ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Vitiněves

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Vitiněves
(4) Adresa sídla:
Vitiněves 110
50601 Vitiněves
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1093681339/0800
(CZ16 0800 0000 0010 9368 1339)
(6) IČ: Nápověda
00272361
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
573752
   Zkratka subjektu:
Vitineves
(4) Email:
vitineves@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.vitineves.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420493555040
[stolní]
+420605545357
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 10:00 - 12:00
  17:00 - 19:00
Středa: 10:00 - 12:00
  17:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:13:39
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English