ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Volanice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Volanice
(4) Adresa sídla:
Volanice 130
50703 Volanice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
11928541/0100
(CZ49 0100 0000 0000 1192 8541)
(6) IČ: Nápověda
00272370
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
573761
   Zkratka subjektu:
Volanice
(4) Email:
volanicestarostka@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.volanice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420739422505
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 16:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.02.2014 12:45:09
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English