ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC MÁSLOJEDY

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC MÁSLOJEDY
(4) Adresa:
Máslojedy 33
50303 Máslojedy
(5) Bankovní spojení:
1080767379/0800
(CZ57 0800 0000 0010 8076 7379)
(6) IČ: Nápověda
44444419
(7) DIČ: Nápověda
CZ44444419
    Kód obce:
573779
   Zkratka subjektu:
Maslojedy
(4) Email:
obec@maslojedy.cz
[oficiální]
b.karesova.kvsh@svscr.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.maslojedy.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724189546
[mobilní]
+420602483537
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 18:00 - 18:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 16.03.2016 10:11:52
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English