ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Vršce

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Vršce
(4) Adresa:
Vršce 91
50733 Vršce
(5) Bankovní spojení:
235839628/0300
(CZ46 0300 0000 0002 3583 9628)
(6) IČ: Nápověda
00272400
(7) DIČ: Nápověda
CZ00272400
    Kód obce:
573795
   Zkratka subjektu:
Vrsce
(4) Email:
ou.vrsce@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.vrsce.cz
[podatelna]
http://www.vrsce.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420493552223
[fax]
+420493552223
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 09:00 - 11:00
  16:00 - 17:00
Středa: 09:00 - 11:00
  16:00 - 17:00
Čtvrtek: 17:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 16.01.2014 17:45:08
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English