ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC ŽIDOVICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC ŽIDOVICE
(4) Adresa sídla:
Židovice 7
50732 Židovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
27225541/0100
(CZ65 0100 0000 0000 2722 5541)
(6) IČ: Nápověda
00578673
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
573841
   Zkratka subjektu:
ZidoviceJi
(4) Email:
zidovice@centrum.cz
[oficiální]
zidovice@centrum.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.zidovice.e-obec.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724791102
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 18:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 31.01.2013 10:15:21
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English