ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Bezděkov nad Metují

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Bezděkov nad Metují
(4) Adresa:
Bezděkov nad Metují 164
54964 Bezděkov nad Metují
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00653691
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
573884
   Zkratka subjektu:
BEZDENDMET
(4) Email:
obec.bezdekov@tiscali.cz
[oficiální]
bezdekov.podatelna@seznam.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.bezdekov.org
[oficiální]
(4) Telefon:
+420491541130
[stolní]
+420491541998
[stolní]
+420724187501
[mobilní]
+420724187503
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 13:30 - 17:00
Středa: 14:00 - 17:00
 
garant dat: epusa@czp, poslední úprava: 26.03.2012 09:40:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English