ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Kněžice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Kněžice
(4) Adresa:
Kněžice 33
53843 Kněžice
(5) Bankovní spojení:
1141652349/0800
(CZ78 0800 0000 0011 4165 2349)
(6) IČ: Nápověda
15054250
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
574007
   Zkratka subjektu:
Knezice
(4) Email:
ou-knezice@quick.cz
[oficiální]
(4) WWW:
www.kneziceuronova.cz
[řešení životních situací]
www.kneziceuronova.cz
[podatelna]
http://www.kneziceuronova.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420469690153
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 17:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.10.2012 17:51:55
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English