ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ
(4) Adresa:
Náchodská 240
54911 Dolní Radechová
(5) Bankovní spojení:
7424551/0100
(CZ43 0100 0000 0000 0742 4551)
(6) IČ: Nápověda
00272621
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
574023
   Zkratka subjektu:
DlnRdchova
(4) Email:
obec.dolrad@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.sweb.cz/d.radechova/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724179769
[mobilní]
+420491424724
[fax]
+420491424724
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 09:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:29:02
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English