ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC HEJTMÁNKOVICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC HEJTMÁNKOVICE
(4) Adresa sídla:
Hejtmánkovice 118
55001 Hejtmánkovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
8726551/0100
(CZ07 0100 0000 0000 0872 6551)
(6) IČ: Nápověda
00653594
(7) DIČ: Nápověda
CZ00653594
    Kód obce:
574031
   Zkratka subjektu:
HEJTMANKOV
(4) Email:
sektretariat@hejtmankovice.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.hejtmankovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724182792
[mobilní]
+420491523770
[stolní]
+420491521490
[stolní]
+420491521490
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:30
  12:15 - 17:00
Středa: 08:00 - 11:30
  12:15 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 27.09.2013 08:50:12
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English