ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC HORNÍ RADECHOVÁ

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC HORNÍ RADECHOVÁ
(4) Adresa sídla:
Horní Radechová 196
54946 Horní Radechová
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1183007399/0800
(CZ31 0800 0000 0011 8300 7399)
(6) IČ: Nápověda
00272663
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
574066
   Zkratka subjektu:
HrnRdchova
(4) Email:
posta@obechr.com
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obechr.com/podatelna.html
[podatelna]
http://www.obechr.com
[oficiální]
(4) Telefon:
+420606351408
[mobilní]
+420491463023
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 12:00
  12:30 - 18:00
Středa: 07:30 - 12:00
  12:30 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 16.03.2016 10:11:52
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English