ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC HOŘIČKY

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC HOŘIČKY
(4) Adresa sídla:
Hořičky 4
55205 Hořičky
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1183029379/0800
(CZ17 0800 0000 0011 8302 9379)
(6) IČ: Nápověda
00272671
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
574074
   Zkratka subjektu:
HORICKY
(4) Email:
horicky@horicky.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.horicky.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
736633191
[mobilní]
491491959
[fax]
491491181
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 12:00
  13:00 - 17:00
Středa: 07:30 - 12:00
  13:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:54:05
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English