ePUSA
 
Vyhledávání:

MĚSTO HRONOV

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
MĚSTO HRONOV
(4) Adresa:
nám. Čs. armády 5
54931 Hronov
(5) Bankovní spojení:
1524551/0100
(CZ47 0100 0000 0000 0152 4551)
(6) IČ: Nápověda
00272680
(7) DIČ: Nápověda
CZ00272680
    Kód obce:
574082
   Zkratka subjektu:
HRONOV
(4) Email:
mestohronov@mestohronov.cz
[oficiální]
podatelna@mestohronov.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://podatelna@mestohronov.cz
[podatelna]
http://www.mestohronov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
491483615
[fax]
491483622
[stolní]
491485055
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 17:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:30 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:53:40
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English