ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Žlebské Chvalovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Žlebské Chvalovice
(4) Adresa sídla:
Žlebské Chvalovice 47
53843 Žlebské Chvalovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
15054233
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
574091
   Zkratka subjektu:
ZlbskChvlv
(4) Email:
chvalovice@gmail.com
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.zlebskechvalovice.ic.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420469690148
[stolní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 18:30 - 20:30
 
garant dat: adm_ZlbskChvlv@czp, poslední úprava: 12.12.2013 19:13:16
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English