ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC JESTŘEBÍ

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC JESTŘEBÍ
(4) Adresa sídla:
Jestřebí 60
54901 Jestřebí
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1183031399/0800
(CZ88 0800 0000 0011 8303 1399)
(6) IČ: Nápověda
00272744
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
574147
   Zkratka subjektu:
JestrebiN
(4) Email:
jestrebi.na@wo.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.jestrebinadmetuji.cz
[podatelna]
http://www.jestrebinadmetuji.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420491470560
[stolní]
+420603290170
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 17:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:15:03
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English