ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Křinice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Křinice
(4) Adresa sídla:
Křinice 45
55001 Křinice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
5525551/0100
(CZ07 0100 0000 0000 0552 5551)
(6) IČ: Nápověda
00653608
(7) DIČ: Nápověda
00653608
    Kód obce:
574171
   Zkratka subjektu:
Krinice
(4) Email:
krinice@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.krinice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
491521606
[stolní]
491521606
[fax]
731411848
[mobilní]
731411849
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:00 - 19:00
Středa: 15:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:37:34
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English