ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC NAHOŘANY

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC NAHOŘANY
(4) Adresa sídla:
Nahořany 76
54907 Nahořany
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
10121551/0100
(CZ10 0100 0000 0000 1012 1551)
(6) IČ: Nápověda
00272850
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
574261
   Zkratka subjektu:
Nahorany
(4) Email:
ou.nahorany@iol.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obcemetuje.cz/obce/nahorany.htm
[oficiální]
(4) Telefon:
+420491474102
[stolní]
+420491474102
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 14:00 - 16:00
Středa: 14:00 - 16:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:14:59
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English