ePUSA
 
Vyhledávání:

MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městys
(1) Ofic. název subjektu:
MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK
(4) Adresa:
Náměstí 28
54922 Nový Hrádek
(5) Bankovní spojení:
4223551/0100
(CZ43 0100 0000 0000 0422 3551)
(6) IČ: Nápověda
00272884
(7) DIČ: Nápověda
CZ00272884
    Kód obce:
574287
   Zkratka subjektu:
NOVYHRAD
(4) Email:
uradmestyse@novy-hradek.cz
[oficiální]
um.ucetni@novy-hradek.cz
[oficiální]
um.starosta@novy-hradek.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.novy-hradek.cz/index.php?str=popisypostupu
[řešení životních situací]
http://www.novy-hradek.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
491478149
[stolní]
491478456
[stolní]
491478009
[stolní]
491478456
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:50:25
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English