ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC RASOŠKY

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC RASOŠKY
(4) Adresa:
Rasošky 50
55221 Rasošky
(5) Bankovní spojení:
6624551/0100
(CZ83 0100 0000 0000 0662 4551)
(6) IČ: Nápověda
00272973
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
574376
   Zkratka subjektu:
Rasosky
(4) Email:
ou.rasosky@c-box.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.rasosky.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420491810628
[stolní]
+420602583069
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 16:00 - 18:00
Čtvrtek: 16:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 03.05.2012 15:40:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English