ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC SLAVOŇOV

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC SLAVOŇOV
(4) Adresa:
Slavoňov 74
54901 Slavoňov
(5) Bankovní spojení:
12426551/0100
(CZ16 0100 0000 0000 1242 6551)
(6) IČ: Nápověda
00273058
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
574457
   Zkratka subjektu:
Slavonov
(4) Email:
obecniurad@slavonov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.slavonov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420605251038
[mobilní]
+420491472296
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 18:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:54:03
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English