ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC VELKÉ PETROVICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC VELKÉ PETROVICE
(4) Adresa sídla:
Petrovice 10
54954 Velké Petrovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
10025551/0100
(CZ73 0100 0000 0000 1002 5551)
(6) IČ: Nápověda
00273171
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
574571
   Zkratka subjektu:
VELKPETR
(4) Email:
ou.velkepetrovice@seznam.cz
[oficiální]
velke.petrovice@worldonline.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.velkepetrovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420491541140
[stolní]
+420607936059
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:30 - 11:30
  16:00 - 18:00
Středa: 08:30 - 11:30
  16:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 15.03.2012 18:33:16
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English