ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Velký Třebešov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Velký Třebešov
(4) Adresa:
Velký Třebešov 2
55203 Velký Třebešov
(5) Bankovní spojení:
10826551/0100
(CZ96 0100 0000 0000 1082 6551)
(6) IČ: Nápověda
00273180
(7) DIČ: Nápověda
CZ00273180
    Kód obce:
574589
   Zkratka subjektu:
VlkTrbesov
(4) Email:
velky.trebesov@email.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.velkytrebesov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420491452836
[stolní]
+420723314593
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 17:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2014 18:15:55
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English