ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC VILANTICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC VILANTICE
(4) Adresa:
Vilantice 101
54401 Vilantice
(5) Bankovní spojení:
25225601/0100
(CZ97 0100 0000 0000 2522 5601)
(6) IČ: Nápověda
00580767
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
574597
   Zkratka subjektu:
Vilantice
(4) Email:
epodatelna@vilantice.cz
[podatelna]
ouvilantice@vilantice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
epodatelna@vilantice.cz
[podatelna]
http://www.vilantice.cz/prejdi-obec.html
[řešení životních situací]
http://www.vilantice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724180070
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
 
garant dat: djarosova2@czp, poslední úprava: 26.10.2015 13:17:17
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English