ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC VLKOV

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC VLKOV
(4) Adresa sídla:
Vlkov 120
55101 Vlkov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
12629551/0100
(CZ98 0100 0000 0000 1262 9551)
(6) IČ: Nápověda
00273198
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
574601
   Zkratka subjektu:
VlkovN
(4) Email:
vlkov@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecvlkov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420491810650
[stolní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 18:00 - 20:00
 
garant dat: ePusa@czp, poslední úprava: 16.06.2010 15:16:27
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English