ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC VYSOKOV

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC VYSOKOV
(4) Adresa sídla:
Vysokov 108
54912 Vysokov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1184208379/0800
(CZ89 0800 0000 0011 8420 8379)
9622551/0100
(CZ98 0100 0000 0000 0962 2551)
(6) IČ: Nápověda
00653497
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
574643
   Zkratka subjektu:
Vysokov
(4) Email:
obec.vysokov@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://vysokov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420491424827
[stolní]
+420724186823
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 15.04.2014 12:15:12
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English