ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC ŽĎÁR NAD METUJÍ

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC ŽĎÁR NAD METUJÍ
(4) Adresa sídla:
Žďár nad Metují 60
54955 Žďár nad Metují
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
9024551/0100
(CZ60 0100 0000 0000 0902 4551)
(6) IČ: Nápověda
00273279
(7) DIČ: Nápověda
CZ00273279
    Kód obce:
574686
   Zkratka subjektu:
ZDARNDMET
(4) Email:
obec.zdarnm@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.zdarnadmetuji.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420491541142
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:00
  13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 10:00
  13:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 26.10.2015 15:32:14
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English