ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Býšť

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Býšť
(4) Adresa:
Býšť 133
53322 Býšť
(5) Bankovní spojení:
1205449359/0800
(CZ18 0800 0000 0012 0544 9359)
111885278/0300
(CZ67 0300 0000 0001 1188 5278)
126621259/0300
(CZ76 0300 0000 0001 2662 1259)
(6) IČ: Nápověda
00273431
(7) DIČ: Nápověda
CZ00273431
    Kód obce:
574848
   Zkratka subjektu:
Byst
(4) Email:
obec@byst.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.byst.cz/view.php?cisloclanku=2011070801
[řešení životních situací]
http://www.byst.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420466989234
[fax]
+420466989234
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 15:30
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 15:30
Pátek: 08:00 - 13:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 16.03.2016 10:11:54
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English