ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Horní Jelení

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Město Horní Jelení
(4) Adresa sídla:
náměstí Komenského 114
53374 Horní Jelení
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
125456116/0300
(CZ91 0300 0000 0001 2545 6116)
(6) IČ: Nápověda
00273589
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
574996
   Zkratka subjektu:
HORNJELE
(4) Email:
obec@hornijeleni.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.hornijeleni.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420466673120
[fax]
+420466673120
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:00
  12:30 - 17:00
Středa: 08:00 - 11:00
  12:30 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 16.03.2016 10:11:54
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English