ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Chvojenec

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Chvojenec
(4) Adresa sídla:
Chvojenec 30
53401 Chvojenec
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00273678
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
575089
   Zkratka subjektu:
Chvojenec
(4) Email:
obec@chvojenec.cz
[oficiální]
epodatelna@chvojenec.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.chvojenec.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420466989186
[fax]
+420466989186
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  14:00 - 19:00
Středa: 08:00 - 12:00
  14:00 - 19:30
 
garant dat: ePusa@czp, poslední úprava: 16.06.2010 14:31:04
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English