ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Jaroslav

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Jaroslav
(4) Adresa sídla:
Jaroslav 6
53401 Jaroslav
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
870227524/0600
(CZ29 0600 0000 0008 7022 7524)
(6) IČ: Nápověda
00273708
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
575119
   Zkratka subjektu:
Jaroslav
(4) Email:
starosta@obecjaroslav.cz
[oficiální]
(4) WWW:
--- nevyplněno ---
(4) Telefon:
+420466673145
[fax]
+420466673145
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 03.04.2013 16:30:36
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English