ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH
(4) Adresa sídla:
Bartošovice v Orlických horách 35
51761 Bartošovice v Orlických horách
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1240088309/0800
(CZ58 0800 0000 0012 4008 8309)
(6) IČ: Nápověda
00274691
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
576093
   Zkratka subjektu:
Brtsvcrlck
(4) Email:
starosta@bartosovice.eu
[oficiální]
obecniurad@bartosovice.eu
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.bartosovice.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
+420491616906
[stolní]
+420739049670
[mobilní]
+420491616908
[stolní]
+420739049699
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:15:00
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English