ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC BOLEHOŠŤ

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC BOLEHOŠŤ
(4) Adresa:
Bolehošť 10
51731 Bolehošť
(5) Bankovní spojení:
94-4017571/0710
(CZ76 0710 0000 9400 0401 7571)
1240133309/0800
(CZ80 0800 0000 0012 4013 3309)
(6) IČ: Nápověda
00274721
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
576123
   Zkratka subjektu:
Bolehost
(4) Email:
ou@bolehost.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecbolehost.cz/bolehost
[oficiální]
http://www.obecbolehost.cz/elektronicka-podatelna
[podatelna]
(4) Telefon:
+420494627134
[stolní]
+420494627005
[fax]
+420734611442
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:00
  12:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 11:00
  12:00 - 15:00
 
garant dat: adm_Bolehost@czp, poslední úprava: 22.02.2016 14:11:28
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English