ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC BOROVNICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC BOROVNICE
(4) Adresa sídla:
Borovnice 1
51741 Borovnice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1240071339/0800
(CZ20 0800 0000 0012 4007 1339)
(6) IČ: Nápověda
00274747
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
576140
   Zkratka subjektu:
BrovniceRy
(4) Email:
obec@borovnice.info
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.borovnice.info
[oficiální]
http://www.borovnice.info
[podatelna]
(4) Telefon:
+420494547102
[stolní]
+420494547102
[fax]
+420777635060
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 09:00 - 12:00
  14:00 - 17:00
Středa: 09:00 - 12:00
  14:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 20.01.2014 18:00:16
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English