ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC BYSTRÉ

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC BYSTRÉ
(4) Adresa sídla:
Bystré 110
51801 Bystré
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1183808399/0800
(CZ54 0800 0000 0011 8380 8399)
(6) IČ: Nápověda
00274763
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
576166
   Zkratka subjektu:
BystreRy
(4) Email:
bystre@dobruska.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecbystre.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724181348
[mobilní]
+420494665121
[fax]
+420494665121
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 16:00 - 19:00
 
garant dat: adm_BystreRy@czp, poslední úprava: 10.12.2014 18:33:51
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English