ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC BYZHRADEC

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC BYZHRADEC
(4) Adresa sídla:
Byzhradec 76
51801 Byzhradec
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
10329571/0100
(CZ61 0100 0000 0000 1032 9571)
(6) IČ: Nápověda
00274771
(7) DIČ: Nápověda
CZ00274771
    Kód obce:
576174
   Zkratka subjektu:
Byzhradec
(4) Email:
byzhradec@dobruska.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.byzhradec.dobruska.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420605837925
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 19:00 - 19:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:08:54
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English